Artsjakten i Nordmøre og Romsdal

Praktisk info

Fra: 06.06.20 11:00

Til: 06.06.20 15:00

Adresse: Osmarkavegen, 6637 Flemma, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 20

Antall plasser igjen: 9

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Bli med på artsjakt i artsrike skoger i Gjemnes!

I anledning Den store artsjakten 2020 arrangerer Risken tur til de artsrike og frodige skogene ved Åbakkan i Gjemnes. Her er det store skogslier med gammel furuskog og gammel lauvskog, med frodig plantevegetasjon og en rik lav- og moseflora på tre og stein. Gode muligheter for å se, lære og registrere mange ulike skogsarter.

Oppmøte kl. 11.00 ved kryss Osmarkvegen (fv. 665) / Åbakkvegen (se kartmarkering). 

Vi artsbestemmer det vi finner, eller samler prøver for nærmere undersøkelser, og registrerer de viktigste funnene som en del av Riskens kartleggingsarbeid i Nordmøre og Romsdal. Vi fokuserer på planter, sopp og lav på turen.

Den store artsjakten er en årlig nasjonal kartleggingsdugnad og konkurranse i regi av Sabima. Du kan lese mer om dette her: https://www.sabima.no/arrangement/artsjakten/

Vi ønsker alle interesserte velkommen på tur, nybegynner som viderekommen!

NB! Alle som ønsker å delta på tur må melde seg på før turstart (se påmeldingsknapp til venstre). Dette pga. smittevernhensyn, der vi må ha oversikt over alle turdeltakere, og mulighet for å kontakte enkeltpersoner i etterkant om det skulle bli nødvendig. Vi begrenser påmeldingen til 20 deltakere.