Kartleggingssamling i Surnadal

Praktisk info

Fra: 19.08.21 16:00

Til: 22.08.21 15:00

Adresse: 6650 Surnadal, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris medlem: Kr 500

Pris ikke-medlem: Kr 1000

Ledere

Felles kartleggingssamling i Surnadal koordinert av Sabima

Bli med på et kunnskapsløft for naturen på Nordmøre! Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Risken sopp- og nyttevekstforening, Trondheim sopp- og nyttevekstforening, Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening ønsker velkommen til felles kartleggingssamling på Nordmøre 19. – 22. august 2021.

Fellesturene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. På kartleggingssamlingen er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs vassdrag, artsbestemmer inne med feltbøker og stereolupe/mikroskop, rapporterer i Artsobservasjoner, hører på foredrag og får et lærerikt og inspirerende møte med naturinteresserte fra andre foreninger!page1image3670544336

Samlingen vil ha base på Nordmøre folkehøgskule på Skei, og er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere.

Mer informasjon om samlingen, foreløpig program og påmelding finner du her: https://www.sabima.no/arrangement/felles-kartleggingssamling-pa-nordmore/

 

Har du spørsmål om samlingen, ta kontakt med kartleggingsansvarlig Anders Røynstrand (e-post: andersroeynstrand@hotmail.com)