Kartleggingstur til Åbakkan

Praktisk info

Fra: 26.09.2020 11:00

Til: 26.09.2020 16:00

Adresse: Osmarkavegen, 6637 Flemma, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 12

Antall plasser igjen: 4

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Bli med og se på sopp og planter i området ved Åbakkfjellet!

Bli med Risken på kartleggingstur/skattejakttur til de artsrike og frodige skogene ved Åbakkan i Gjemnes. Her er det store skogslier med gammel furuskog og gammel lauvskog, med frodig plantevegetasjon og en rik lav- og moseflora på tre og stein. Det er ikke registrert mye sopp her fra før, desto mer spennende blir det å undersøke soppmangfoldet! En kartleggingstur gir gode muligheter for å se, lære og registrere mange ulike arter.

Vi artsbestemmer det vi finner, eller samler prøver for nærmere undersøkelser, og registrerer de viktigste funnene som en del av Riskens kartleggingsarbeid i Nordmøre og Romsdal. Vi fokuserer på sopp, planter og lav på turen. Vi ønsker alle interesserte velkommen på tur, nybegynner som viderekommen!

Oppmøte kl. 11.00 ved kryss Osmarkvegen (fv. 665) / Åbakkvegen (se kartmarkering). 

Godt fottøy anbefales, og ta med egen niste/drikke til matpause. Vi ønsker alle naturinteresserte velkommen på tur, nybegynner som viderekommen!

NB! Alle som ønsker å delta på tur må melde seg på før turstart (se påmeldingsknapp til venstre). Dette pga. smittevernhensyn, der vi må ha oversikt over alle turdeltakere, og mulighet for å kontakte enkeltpersoner i etterkant om det skulle bli nødvendig. Vi begrenser påmeldingen til 12 deltakere.