Kartleggingstur til Stokkedalen

Praktisk info

Fra: 18.09.2021 11:00

Til: 18.09.2021 15:00

Adresse: Fv279 21, 6633 Gjemnes, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 12

Antall plasser igjen: 12

Ledere

Påmelding

Kartleggingstur i granskog og eldre furuskog på Storlandet

Bli med Risken på kartleggingstur til Stokkedalen på Storlandet i Gjemnes kommune! Dette er et område med storvokst barskog, både planta granskog og eldre furuskog.

Vi fokuserer på sopp på denne turen, og i noen grad lav, moser og planter. Vi ønsker alle interesserte velkommen på tur, nybegynner som viderekommen! Kartleggingsturene våre er en skattejakt i naturen, som gir gode muligheter for å se, lære og registrere mange ulike arter. Godt fottøy anbefales, og ta med egen niste/drikke til matpause.

Vi artsbestemmer det vi finner, eller samler prøver for nærmere undersøkelser, og registrerer de viktigste funnene som en del av Riskens kartleggingsarbeid i Nordmøre og Romsdal.

Oppmøte kl. 11.00 ved parkeringsplass til skogsbilvegen oppover Stokkedalen (turparkering Stokkedalen/Stokknoken)

NB! Alle som ønsker å delta på tur må melde seg på før turstart (se påmeldingsknapp til venstre). Dette pga. smittevernhensyn, der vi må ha oversikt over alle turdeltakere, og mulighet for å kontakte enkeltpersoner i etterkant om det skulle bli nødvendig.