Kartleggingsaktivitet i Risken i 2021

2021 ble nok et innholdsrikt år for Riskens kartleggingsgruppe.

Risken hadde i 2021 nok en innholdsrik kartleggingssesong, med kartleggingsturer fra mai til oktober. Fellesturer med kartlegging av planter, sopp og noe lav og mose ble organisert av kartleggingsutvalget i Risken, og vi bidrog også til planlegging og gjennomføring av Sabimas tverrfaglige kartleggingssamling i Surnadal 19. – 22. august. I tillegg har flere av Riskens medlemmer hatt flere egenorganiserte turer med registrering av artsfunn.

Kartlegging og registrering av vanlige og sjeldne arter bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet lokalt, og er en fin læringsarena i foreningen for alle som ønsker å lære mer om alt som vokser i naturen rundt oss, og ikke bare spiselige arter som er i fokus på våre soppkurv og nyttevekstkurs. Kartlagte funn har vi registrert i den nasjonale kartleggingsportalen Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no), og det er utarbeidet en rapport over aktiviteten og de mest interessante funn. Som tidligere år fikk vi også dette året økonomisk støtte fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) til å dekke reiseutgifter, lokaler/overnatting, innkjøp av relevant litteratur m.m.

Les mer og se vår kartleggingsrapport på www.risken.no: Kartleggingsaktivitet i Risken 2021