Risken med flest funn under Den store artsjakten 2022!

Strålende innsats av kartleggere i Risken førte foreningen til topps med flest funn i landet på artsjaktdagen 4. juni

Tradisjonen tro hadde Risken sopp- og nyttevekstforening kartleggingstur på Den store artsjakten lørdag 4. juni. Turen ble lagt til Vågøya i Hustadvika kommune, og takket være dyktige deltakere med kunnskap om både planter, sopp, alger, fugler og insekter ble det registrert hele 321 ulike arter i løpet av 4-5 timer. Dette var nok til å føre Risken helt til topps i kategorien «Tur med flest artsfunn». En hyggelig oppmuntring for våre kartleggere, og et løft for artskunnskapen på Vågøya, der det ikke er kartlagt spesielt mye tidligere.

Du kan lese mer om Den store artsjakten på nettsidene til Sabima: RESULTATER FRA DEN STORE ARTSJAKTEN 2022 – Sabima

Artskartlegging med Risken er en fin og sosial læringsarena i naturen. Følg med i kalenderen, og bli med oss på tur vår, sommer eller høst! Alle interesserte er velkommen, det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kartleggingsturer.

Den store artsjakten er et nasjonalt arrangement koordinert av Sabima, der enkeltpersoner og foreninger prøver å kartlegge så mange funn og arter som mulig i løpet av et døgn. Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Risken er tilknyttet Sabima gjennom Norges sopp- og nyttevekstforbund.