Soppkurs for fremmedspråklige, Sunndalsøra / Seminar on edible and posionous mushrooms in Norway

Praktisk info

Fra: 18.09.2021 11:00

Til: 18.09.2021 15:00

Adresse: Nordmørsvegen 3, 6600 Sunndalsøra, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 12

Antall plasser igjen: 6

Påmeldingsfristen for arrangementet gikk ut: 17.09.2021

Soppkurs for fremmedspråklige på Sunndalsøra

Risken sopp- og nyttevekstforening planlegger soppkurs for fremmedspråklige lørdag 18. september på Sunndalsøra. Kurset vil ha base på International School, Nordmørsvegen 3. Kurset vil være nyttig for alle som ikke er godt kjent med sopper i Norge. Sopp i hjemlandet er ofte ikke det samme som vi har her hos oss, derfor er det viktig å lære om de viktigste matsopper og giftsopper i vårt område.

Kurset omfatter teori, tur for å se etter sopp, og gjennomgang av sopp som er funnet inne til slutt.

Påmelding til Ingrid Reiten SMS 951 88 492 eller Magnar Husby SMS 908 49 997 Max 12 deltagere grunnet Korona.

ENGLISH: Risken sopp- og nyttevekstforening is planning a mushroom course for foreign-speakers on Saturday 18 September in Sunndalsøra. The course will be based at International School, Nordmørsvegen 3, 6600 Sunndalsøra. The course will be useful for anyone who is not well acquainted with mushrooms in Norway. Mushrooms in the home country are often not the same as we have here with us, so it is important to learn about the most important edible mushrooms and poisonous mushrooms in our area.

The course lasts includes approx. 1 hour theory, trip to look for mushrooms, and review of mushrooms found inside at the end.

Registration for Ingrid Reiten SMS 951 88 492 or Magnar Husby SMS 908 49 997 Max 12 participants due to Korona.