Om oss

www.risken.no

Risken sopp- og nyttevekstforening dekker Nordmøre og Romsdal. Risken har i dag ca. 130 medlemmer og er åpen for alle interesserte. Ved stiftinga 26. november 2002 var navnet Risken Molde og omegn soppforening. Navneendring til Risken sopp- og nyttevekstforening ble gjort på årsmøtet 2015.

Risken er en interesseforening med fokus på sopp og nyttevekster, på ulike nivå og til ulike formål. Vi har også fokus på biologisk mangfold og artskartlegging. Risken arbeider for å øke bruk av og øke kunnskapen om sopp og nyttevekster, samt naturopplevelser. Risken tilbyr hvert år en rekke aktiviteter vår og høst for medlemmer og for andre interesserte; nyttevekstturer, nyttevekstkurs, kartleggingsturer, soppturer, soppkurs, soppkontroller og medlemsmøter.

Sopp og nyttevekster en hobby til glede og nytte. Noen ønsker å lære seg trygge matsopper og vekster og bruk av disse i matlaging. Andre ønsker også å bruke planter og sopp til farging av garn, lage papir, og noen kartlegger og registrerer funn av sopp og planter.

Planter, tang og tare har størst fokus på tidlig vår og frem til midtsommer. Soppen har fokus sommer og høst frem til det blir frost og snø.

De som ønsker det kan få kontrollert soppkurven sin, og vi har annonserte soppkontroller de fleste søndager i august-oktober. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre soppsakkyndige. Kan du lite om sopp har vi mye å lære deg. Kan du en god del har du muligheten til å utvide «reportoaret». Kom med kurven full av sopp (husk å holde ukjente arter fra hverandre), eller kom uten sopp for å se og lære!

Les mer om våre aktiviteter, nyheter og om våre soppsakkyndige på www.risken.no

Anne Marie Hareide

Styreleder / Kasserer

90562182

mia.hare@online.no

Øystein Nergård

Nestleder

99726308

esperanza.n@hotmail.com

Anne Marie Hareide

Soppsakkyndigansvarlig

Anders Røynstrand

Nyttevekstkyndigansvarlig og Kartleggingsansvarlig

47419997

andersroeynstrand@hotmail.com