Om oss

www.risken.no

Risken sopp- og nyttevekstforening dekker Nordmøre og Romsdal. Risken har i dag ca. 100 medlemmer og er åpen for alle interesserte. Ved stiftinga 26. november 2002 var navnet Risken Molde og omegn soppforening. Navneendring til Risken sopp- og nyttevekstforening ble gjort på årsmøtet 2015.

Risken er en interesseforening med fokus på sopp og nyttevekster, på ulike nivå og til ulike formål. Vi har også fokus på biologisk mangfold og kartlegging. Risken arbeider for å øke bruk av og øke kunnskapen om sopp og nyttevekster, samt naturopplevelser. Risken tilbyr hvert år en rekke aktiviteter vår og høst for medlemmer og for andre interesserte; nyttevekstturer, nyttevekstkurs, kartleggingsturer, soppturer, soppkurs, soppkontroller og medlemsmøter.

Sopp og nyttevekster en hobby til glede og nytte. Noen ønsker å lære seg trygge matsopper og vekster og bruk av disse i matlaging. Andre ønsker også å bruke sopp til farging av garn, lage papir, og noen kartlegger og registrerer funn av sopp og planter.
De som ønsker det kan få kontrollert soppkurven sin. Denne kontrollen gjøres av en soppsakkyndig, og vi har annonserte soppkontroller de fleste søndager i august-oktober. Du kan også ta kontakt med en av våre soppsakkyndige. Kan du lite om sopp har vi mye å lære deg. Kan du en god del har du muligheten til å utvide «reportoaret». Kom med kurven full av sopp (husk å holde ukjente arter fra hverandre), eller kom uten sopp for å se og lære!

Les mer om våre aktiviteter, nyheter og om våre soppsakkyndige på www.risken.no

Anne Marie Hareide

Styreleder

90562182

mia.hare@online.no