Årsmøte Risken 2024

Årsmøte for Risken sopp- og nyttevekstforening ble avholdt lørdag 17. februar på Molde fjordstuer.

Årsmøte for Risken sopp- og nyttevekstforening ble avholdt på Molde fjordstuer lørdag 17. februar. I tillegg til vanlige årsmøtesaker fikk vi presentasjoner fra aktiviteter i 2023: kartlegging av artsmangfold og spesielle funn, kunst og håndverk med sopp og nyttevekster, tang og tare og nyttevekstkurs på tur.

Det ble gjennomført valg, der Anne Marie Hareide ble gjenvalgt som styreleder. Camilla Stavik og Hilde Mjelva ble valgt som nye styremedlemmer. Magnar Husby ble valgt som nytt varamedlem til styret.

Årsmøtet ble avsluttet med middag på fjordstuene.