Kartleggingstur til Langfjorden

Praktisk info

Dato: 04.08.24

Tidspunkt: 12:00 - 16:00

Adresse: MGVH+5Q Sølsnes, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Ledere

Bestill / Meld på

Påmeldingsfrist: 03.08.2024 18:00

Kartlegging av spennende lauvskog i Langfjorden

Risken fortsetter kartleggingsinnsatsen i artsrike skogslier langs nordsida av Langfjorden i Molde kommune. Vi planlegger å kartlegge et eller flere områder med hasseldominert lauvskog med mye alm og hassel ved Barsteinen, øst for Ranvik. Vi fokuserer på kartlegging av markboende og vedboende sopp.

Detaljer om oppmøte og gjennomføring av turen kommer!

Vi ønsker alle interesserte velkommen på kartleggingstur. Vi pleier å kalle kartleggingsturene våre for skattejakt og en unik læringsarena, der alle kan se og lære noe nytt og hjelpe oss i arbeidet med å registrere arter til nytte for forvaltning og forskning. Godt fottøy anbefales, og ta med egen niste/drikke til matpause. Turen går hovedsakelig i naturterreng med slakere og brattere partier.

Vi artsbestemmer det vi finner, eller samler prøver for nærmere undersøkelser, og registrerer de viktigste funnene som en del av Riskens kartleggingsarbeid.