Kartleggingstur til Langfjorden

Praktisk info

Dato: 26.05.24

Tidspunkt: 12:00 - 16:00

Adresse: Ranvikvegen 514, 6460 Eidsvåg i Romsdal, Norge

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Kartlegging av spennende lauvskog i Langfjorden

Årets første kartleggingstur med Risken går til Langfjorden i Molde kommune. Vi planlegger å kartlegge ei skogli med artsrik lauvskog med mye alm og hassel ved Barsteinen, øst for Ranvik. Vi fokuserer på kartlegging av planter, men ser også etter lav og vedboende sopp.

Vi ønsker alle interesserte velkommen på tur. Kartleggingstur med Risken gir gode muligheter for å se, lære og registrere mange ulike arter. Godt fottøy anbefales, og ta med egen niste/drikke til matpause. Turen går hovedsakelig i naturterreng med slakere og brattere partier.

Vi artsbestemmer det vi finner, eller samler prøver for nærmere undersøkelser, og registrerer de viktigste funnene som en del av Riskens kartleggingsarbeid.

Oppmøte for samkjøring ved Lergrovika (parkering ved Fannefjordtunnelen) i Molde kl. 11.15.

Alternativt oppmøte ved Tjelle gravplass kl. 11.50. Gi beskjed til turleder om du møter her, så sørger vi for plass i bil fra Molde.