Soppkurs på tur for fremmedspråklige i Kristiansund

Praktisk info

Dato: 31.08.22

Tidspunkt: 10:00 - 14:00

Forening: Risken sopp- og nyttevekstforening

Region: Møre og Romsdal

Pris fra: Gratis

Ledere

Øystein Nergård

esperanza.n@hotmail.com

Bestill / Meld på

Påmeldingsfrist: 29.08.2022 19:00

Bli med på soppkurs - på tur

Risken sopp- og nyttevekstforening planlegger i samarbeid med Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal og Voksenopplæringa i Kristiansund soppkurs for fremmedspråklige onsdag 31. august i Kristiansund. Kurset vil ha base på     …………            . Kurset vil være nyttig for alle som ikke er godt kjent med sopper i Norge. Sopp i hjemlandet er ofte ikke det samme som vi har her hos oss, derfor er det viktig å lære om de viktigste matsopper og farlige giftsopper i vårt område.

Kurset varer omfatter ca. 1 time teori, tur for å se etter sopp, og gjennomgang av sopp som er funnet inne til slutt.

Påmelding til  ……….  (kommer) Max 20 deltagere 

ENGLISH: Risken sopp- og nyttevekstforening, in collaboration with Friluftsrådet in Nordmøre og Romsdal and Voksenopplæringa in Kristiansund, is planning a mushroom course for for foreign-speakers on Wednesday 31. August in Kristiansund.  The course will be based at ? (coming)  The course will be useful for anyone who is not well acquainted with mushrooms in Norway. Mushrooms in the home country are often not the same as we have here with us, so it is important to learn about the most important edible mushrooms and poisonous mushrooms in our area.

The course lasts includes approx. 1 hour theory, trip to look for mushrooms, and review of mushrooms found inside at the end.


Oppmøtedetaljer

Oppmøtested kommer